Leverantörsreskontran

Leverantörsreskontran är uppdaterad genom digitalisering. Alla leverantörsfakturor kommer komma
in digitalt i bokföringen, vilket innebär fullkontroll, inga missade betalningar.