Bokslut

Bokslutet, upprättande av en årsredovisning, dvs en sammanställning av företagets transaktioner
under räkenskapsåret. Bokslutet upprättats i sommarbete med Er. Vi ser till så att den klara
årsredovisningen kommer bolagsverket tillhanda i tid.