Avstämningar

Genom löpande avstämningar, så har Ni en rättvisande bild av hur företaget mår, inga
överraskningar.